KEPENTINGAN PERJANJIAN SEWAAN YANG SEMPURNA

Tarikh: 16hb Februari 2023 (Khamis)
Masa: 10.30 pagi – 12.30 tengah hari
Tempat: Atas Talian Zoom
Yuran: RM99 setiap peserta

Penceramah:

Puan Deidra Nur Binti Azmi
Peguambela & Peguamcara, Managing Partner
Deidra Sharina & Co.

Puan Deidra merupakan seorang Peguambela dan Peguamcara yang beramal di Seremban, Negeri Sembilan dan telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi Seremban pada tahun 2010. Beliau berpegalaman menjadi peguam sejak 12 tahun yang lalu dan kini mempunyai firma guaman beliau sendiri iaitu Tetuan Deidra Sharina & Co. yang telah beroperasi sejak 9 tahun yang lalu yang mempunyai ibu pejabat di Senawang, Seremban serta cawangan di Kuala Lumpur.

Puan Deidra berpengalaman dalam mengendalikan kes-kes hartanah seperti Perjanjian Jual Beli, Perjanjian/ Pembiayaan Pinjaman, Surat Kuasa Mentadbir, Pembahagian Harta, Pelepasan Gadaian, Wasiat dan Hibah. Selain itu, beliau juga berpengalaman sebagai seorang Peguambela di dalam kes-kes jenayah, kes-kes sivil, perbankan dan juga kes-kes korporat.

Kandungan Ceramah:

 1. Definisi Perjanjian Sewaan
 2. Kepentingan Perjanjian Sewaan
 3. Hak Pemilik
 4. Hak Penyewa
 5. Perbalahan
 6. Penyaksian Saksi pada Perjanjian Sewaan (Credible Witness)
 7. Kenapa perlu Perjanjian Sewaan disediakan oleh Peguam?

Types Of Conditional Agreements And Its Legal Implications

Date: 21st February 2023 (Tuesday)
Time: 10.30am – 12.30pm
Venue: Via Online Zoom
Price: RM99 per pax

Speaker:

Mr. David Kok
Managing Partner at Messrs David Kok & Partners (Advocate & Solicitors)

Mr. David has more than 25 years of experience as an advocate and solicitor and is currently the Managing Partner at Messrs David Kok & Partners (Advocates & Solicitors). He specialises in conveyancing matters and has extensive experience providing advisory services and handling housing and developmental projects at the corporate level. Mr David Kok is also a regular speaker on property matters organised by various developers, real estate agencies and bodies, investor groups like the KL and Selangor Investors Club and other related groups and organisations at local and international level.

Talk Points:

 • Types of conditional agreements
 • Effect on time period
 • When can collect agency fees?
 • Failure to comply
 • Type of clauses involved
 • Effect of completion date especially if there is a lockdown
 • Possible defenses
 • Option clauses

Prosedur Permohonan Tukar Syarat Tanah Di Bawah Kanun Tanah Negara

Tarikh: 23hb Februari 2023 (Khamis)
Masa: 10.30 pagi – 12.30 tengah hari
Tempat: Atas Talian Zoom
Yuran: RM99 setiap peserta

Penceramah:

En. Kamarul Bahri Bin Baharum
Penolong Pengarah,
Bahagian Pembangunan Dan Kemajuan Tanah, Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor

Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah UTM (1999).

Pengalaman:

 1. Arkitek Karya Budi (1999-2005), Perancang Bandar
 2. Geoplanning Consulting (2005-2012), Perancang Bandar
 3. PTG Selangor (2012-kini), Bahagian Pembangunan dan Kemajuan Tanah

Kandungan Ceramah:

 1. Pengenalan Kanun Tanah Negara (KTN)
 2. Hakmilik Tanah : Kategori Penggunaan dan Syarat Nyata
 3. Pemilik Tanah : Hak, Kuasa dan Tanggungjawab
 4. Punca Kuasa : Perundangan Pembangunan Tanah
 5. Pengenaan / Pindaan Syarat Nyata (Seksyen 124 KTN)
  • Syarat-Syarat Permohonan
  • Senarai Semak
  • Borang Permohonan
  • Syarat-Syarat Kelulusan
  • Kuasa Melulus
  • Carta Alir Proses
 6. Bayaran dan Caj
  • Kaedah Tanah Selangor
  • Definisi Premium Tanah
  • Kadar Premium Tanah